top of page

Heat Reflective Nano Silica Coating​​

สีสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อน

สีทาหลังคากันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน

สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อน บางครั้งเรียก เซรามิคโค๊ตติ๊ง คือสีคุณภาพสูงมีสารที่เป็นฉนวนกันความร้อนอยู่ในโพลีเมอร์เคลือบหลังคา ทางบริษัทใช้ผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพสูงที่เรียกว่า Nano Silica เป็นวัสดุอนุภาคเล็กมากที่ใช้เป็นฉนวน คุณสมบัติของตัวมันคือ เมื่อทาหรือพ่นลงบนหลังคาจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในของตัวอาคารลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ลดลงแล้วทำให้เกิดการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และมีคุณสมบัติกันน้ำหรือกันความชื้น ยืดอายุการใช้งานของหลังคาได้มากกว่าเดิม 50%

พ่นสีหลังคาลดความร้อน.jpg
พ่นสีหลังคาลดความร้อนและเป็นฉนวน.jpg

คุณสมบัติเด่นของสีกันความร้อน

 1. สะท้อนความร้อนมากกว่า 90% 

 2. มีคุณสมบัติทั้งการสะท้อนความร้อน และเป็นฉนวนกันความร้อน

 3. ปกป้องความร้อนไม่ให้แผ่เข้ามาในตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิ

 4. เป็นวัสดุกันซึมกันรั่วหลังคา

 5. ป้องกันการเกิดสนิมในหลังคาเหล็กเมทัลชีท

 6. ผิวสีเนียนเรียบสวยงามและช่วยให้หลังคาทนทานต่อสภาพอากาศ

 7. ผู้อยู่อาศัยเกดิความสบายเนื่องจากไม่มีการแผ่ของรังสีและความร้อนผ่านหลังคา

 8. ผลิตโดยไม่มีตัวทำลาะลายหรือเรียกว่าสูตรน้ำ

metal-roof-restoration-oklahoma-city.jpg

Heat Reflective    +    Nano Insulation    +    Reinforced Waterproof

การลดอุณภูมิด้วยสีสะท้อนความร้อน

หลักการที่ใช้สำหรับสีสะท้อนความร้อน

                สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อน มีองค์ประกอบเป็นโพลีเมอร์ชนิดอะคริลิค 100% ซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้บางส่วน การจะเพิ่มฉนวนกันความร้อนให้มากขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มสารผสมเพิ่มได้แก่ Nano Silica เป็นเม็ดอนุภาคที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน มีคุณสมบัติสะท้อนรังสียูวี สามารถสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 90% อนุภาคฉนวนนี้ป้องกันความร้อน และรังสียูวี ที่เกิดจากแสงแดดมากระทบหลังคา โดยสามารถลดอุณหภูมิที่มีบนพื้นหลังคาได้มากกว่า 10 องศาเซลเซียส สีกันความร้อนที่พูดถึงนี้ใช้หลักการสะท้อนความร้อน และหลักการฉนวนความร้อนประกอบกัน ไม่มีการใช้วัสดุที่เป็นตัวทำละลายในสีกันความร้อน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนสภาพ หรือการเสียสภาพของสีกันความร้อนและสะท้อนความร้อนใช้กับหลังคาชนิดต่าง ๆ เช่น หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้อง หลังคาซีแพค หลังคาไวนิล หลังคาไม้

คุณสมบัติเด่ดพิเศษของสีสะท้อนความร้อน

 1. เป็นฉนวนกันความร้อน

 2. เป็นสีสะท้อนความร้อน

 3. เป็นสีกันความร้อน

 

การทดสอบผิวหน้าของสีสะท้อนความร้อน

                การตรวจสอบว่าสีสะท้อนความร้อน สามารถทนความร้อนบนหลังคาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิก่อน และหลังการติดตั้งสีกันความร้อน โดยวัดทั้งพื้นผิวภายใน และพื้นผิวภายนอกเทียบกันก่อน และหลัง ควรทำการวัดบริเวณใกล้กับหลังคาที่สุด สีสะท้อนความร้อนจะสามารถลดอุณหภูมิภายใน ตั้งแต่ 1-7 องศาเซลเซียส

 

การบำรุงรักษาสีสะท้อนความร้อน

 1. ทำความสะอาดผิวหน้าสีสะท้อนความร้อน ด้วยน้ำสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ

 2. ทำการทาทับหน้า ด้วยสีสะท้อนความร้อนตัวเดิม ทุก ๆ 3 ปี

 3. ตรวจสอบความหนาของสีสะท้อนความร้อนทุก ๆ 2 ปี

 4. ตรวจสอบคุณสมบัติกับความร้อนทุก ๆ 2 ปี

 5. ควรทำการตรวจสอบรางรูระบายน้ำรอบ ๆ เพื่อป้องกันน้ำขัง

 6. ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของสีสะท้อนความร้อน ด้วยการใช้เครื่องมือทดสอบ ควรทำทุก ๆ 5-10 ปี

การติดตั้งสีกันร้อนบนหลังคาเมทัลชีท

พ่นกันซึมหลังคาเมทัลชีท.jpg
global-roof-coating-market.jpg

การติดตั้งบนหลังเมทัลชีท จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นสีสมรรถนะสูงโดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัท  ได้ใช้เครื่องพ่นจาก USA ยี่ห้อ Graco รุ่น 625 หรือเทียบเท่า เนื่องจากมีความทนทานและให้ความสวยงามต่อเนื่อง และใช้ได้ยาวนาน สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน การพ่นนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากอัตราการพ่นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพของความหนาและเนื้อสี 

เปรียบเทียบสีสะท้อนความร้อนชนิด

นาโนซิลิก้า (Nano Silica) กับ ชนิดเซรามิคโค้ดติ้ง (Ceramic Coating)

มีการกล่าวถึงวัสดุเป็นสีสะท้อนความร้อนชนิดนาโนซิลิก้า กับชนิดเซรามิคโค้ดติ้ง ซึ่งดูจากประวัติศาสตร์แล้ว ชนิดนาโนซิลิก้า เป็นวัสดุที่พัฒนาการมาล่าสุดในการคิดค้นและติดตั้งสีกันความร้อนหรือสีสะท้อนความร้อน การเลือกใช้วัสดุกันความร้อนทั้ง 2 ชนิด มีข้อเปรียบเทียบที่แตกต่างกันดังนี้

 1. นาโนซิลิก้า จะมีอนุภาคของฉนวนกันความร้อนที่มีขนาดเล็กกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง

 2. นาโนซิลิก้า เรียงตัวอนุภาคภายในโครงสร้างของสีสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง

 3. นาโนซิลิก้า ให้ความเป็นฉนวนมากกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง ประมาณ 20-30%

 4. ประมาณการใช้ของ นาโนซิลิก้า มีอัตราการใช้น้อยกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง

 5. นาโนซิลิก้า มีผิวเรียบสวยงามเนื่องจากมีอนุภาคที่เล็กกว่า

 6. นาโนซิลิก้า เป็นสีกันความร้อนที่ให้อัตราการสะท้อนความร้อนมากกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง มากกว่า 50%

 

โดยรวมแล้วสีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อนชนิดนาโนซิลิก้า ให้คุณสมบัติมากกว่าชนิดเซรามิคโค้ดติ้ง โดยเหตุผลข้างต้นการเลือกทาสีสะท้อนบนหลังคายังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวของผู้คนในประเทศไทย เนื่องจากความไม่ต้องการเสียเงินเพิ่ม และการไม่มีองค์ความรู้ทั้งที่สีสะท้อนความร้อนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ยาวนาน 10 ปี และสามารถยืดอายุหลังคาได้นาน 30 ปี เราจึงแนะนำให้เลือกใช้สีสะท้อนความร้อนกับบ้านทุกหลังคา อาคารทุกหลังที่ใช้หลังคา ทั้งหลังคาเหล็ก และหลังคากระเบื้อง

สีกันร้อนเหมาะกับอาคารแบบไหนบ้าง

พ่นฉนวนหลังคาเมทัลชีท.jpg
พน่สีหลังคาเมทัลชีท.jpg

หลังคาโกดังเก็บสินค้า

หลังคาโรงงานทั้วไป

หลังคาบ้านที่พักอาศัย

หลังคาปั๊มน้ำมัน

หลังคาห้างสรรพสินค้า

อาคารที่ไม่ใช้เครื่องประบอากาศ

ฟารม์เลี้ยงสัตว์

อาคารสำนักงานที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

อาคารทั่วไป

commercial-metal-roof-coating-in-okc.jpg
KV-COOL-R-1024x691-800x540.jpg

เหตุผลที่สีสะท้อนความร้อนเป็นมากกว่าการลดค่าไฟฟ้า

เหตุผลใดที่สีสะท้อนความร้อนเป็นได้มากกว่าการลดค่าไฟฟ้า

                หลายปีมาแล้วได้เปรียบเทียบสีสะท้อนความร้อนกับวัสดุกันซึมชนิดต่างๆ เช่น เมมเบรนพีวีซี(PVC) หรือเมมเบรนทีพีโอ(TPO) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มาแรงในการใช้วัสดุกันซึม การเปรียบเทียบสีสะท้อนความร้อน สามารถดูได้ที่องค์ประกอบที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดๆไป

 

ประวัติสีสะท้อนความร้อน

                สีสะท้อนความร้อน เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1980 โดยเป้าหมาย หรือจุดประสงค์สีกันความร้อนใช้เพียงแค่ทาปกป้องผิวหน้า เพื่อป้องกันรังวียูวี ป้องกันน้ำ และสามารถใช้ในการยืดอายุหลังคาคอนกรีต เช่น ใช้พ่นบนฉนวนกันความร้อนอีกครั้ง เพื่อยืดอายุฉนวนกันความร้อน หรือใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมผิวคอนกรีต ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีจุดประสงค์ในด้านป้องกันความร้อน

 

การประหยัดพลังงานจากสีสะท้อนความร้อน

                เป็นที่ประจักแล้วว่าสีสะท้อนความร้อนช่วยลดอุณหภูมิหลังคา หรือพื้นผิว เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ไม่ได้ทาบนพื้นผิว การทาสีท้อนความร้อนเป็นการลดความร้อน และเป็นผลให้ลดการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าลดลง

การยืดอายุหลังคา

                หลังคามีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนหลังคา หรือเรียกง่ายๆว่าอายุหลังคา โดยทั่วไปอายุหลังคามีอายุประมาณ 20 ปี การใช้สีสะท้อนความร้อนเคลือบผิวหน้า สามารถยืดอายุของหลังคา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 50-100% ขึ้นอยู่กับสภาพหลังคา และวัสดุ

ผลด้านสิ่งแวดล้อมของสีสะท้อนความร้อน

 1. ความยั่งยืน

 2. การรีไซเคิลของวัสดุ

 3. การลดขยะ

สีกันร้อนฟารมไก่.jpg

การลดอุณหภูมิเป็นหัวใจสำคัญของการเติมโต และการเจริญพันธุ์ของฟาร์มไก่

อุณหภูมิเป็นเหตุผลในการเกิดปัญหาดังนี้

 • น้ำหนักของสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มจะลดลง

 • ลดผลผลิตการเกิดหรือการเจริญพันธุ์

 • สัตว์จะมีการบริโภคน้ำที่มากขึ้น

 • สัตว์จะต้องการวิตามิน และเกลือแร่เพิ่มขึ้น

 • ภูมิต้านทานลดลง และป่วยง่าย

 • มูลที่เกิดจากสัตว์มีคุณภาพที่ไม่ดี

 

อุณหภูมิเป็นปัจจัยหลักในการเจริญพันธุ์

                มีปัจจัยมากมายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญพันธุ์ในสัตว์ ซึ่งมีปัจจัยหลากหลายแตกต่างกัน ในท้ายที่สุดมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเป็นอยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น อุณหภูมิภายใน ความชื้น และอุณหภูมิอากาศ การลดอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มปริมาณการเจริญพันธุ์ของสัตว์ปีก ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการอยู่อาศัยของสัตว์ปีก อุณหภูมิภายในควรคงสภาพไว้คือ 21 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์ปีกในด้านน้ำหนัก และการเจริญพันธุ์

การติดตั้งสีสะท้อนความร้อน

สามารถลดอุณหภูมิที่จะส่งผ่านหลังคามี่ส่องเข้ามาในฟาร์มสัตว์เลี้ยง ความสามารถในการสะท้อนรังสี และความสามารถในการปลดปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศ 2 ปัจจัยหลักของสีสะท้อนความร้อน ยิ่งมีค่ามากจะสามารถลดความร้อนได้มาก โดยทั่วไปแล้วหลังคาเมทัลชีทจะสะท้อนความร้อนได้ 50% แต่ไม่สามารถปลดปล่อยความร้อนจากตัวเองไปสู่บรรยากาศได้ แผ่นเมทัลชีทสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส

วิธีการลดความร้อนในฟาร์มไก่

                ในปัจจุบันผู้ทำฟาร์มไก่มีวิธีการแก้ปัญหาในการเกิดความร้อน เช่น การติดตั้งฉนวนกันความร้อนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ หรือใช้วิธีการพ่นไอน้ำเข้าไปในฟาร์มไก่ ทั้ง 2 วิธีเป็นการเพิ่มความชื้นภายในฟาร์มไก่ เป็นผลให้เกิดโรคระบาดในไก่ตามมา เราจึงจำเป็นที่จะแก้ปัญหาการลดความร้อนที่ สามารถตอบโจทย์ในการลดอุณหภูมิภายในฟาร์มเลี้ยงไก่ได้ เราเพียงแนะนำการใช้สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันร้อนที่สามารถลดอุณหภูมิในฟาร์มไก่ได้จริง มีราคาประหยัด และสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นผิวของหลังคา

การพ่นหลังคาเพื่อสะท้อนความร้อน

วัสดุที่ใช้เคลือบกันความร้อน

Waterproofing-roof-with-silicon-coating.

Line ID: orlanmax

Mobile: 089-545-6452

Quality

Professional

Value

ซ่อมสระว่ายน้ำ (2).jpg

งานสระว่ายน้ำ

รับเหมาซ่อมแซมปรับปปรุงสระว่ายน้ำ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก พร้อมติดตั้งระบบกันซึม กันรั่ว

ซ่อมน้ำรั่วใต้ดิน

ซ่อมน้ำรั่วใต้ดินด้วยวิธีการ polyurethane foam injection หรือ epoxy injection

ปิดโพรงบ้านทรุด บางกรวย (4).jpg

ซ่อมดินทรุดรอบบ้าน

ซ่อมดินทรุด ซ่อมบ้านเป็นโพรง ถมทราย ปรับระดับและงานเทพื้นคอนกรีตพร้อมเสริมเสาเข็ม

bottom of page