top of page

Heat Reflective Nano Silica Coating​​

สีสะท้อนความร้อนและฉนวนกันความร้อน

สีทาหลังคากันความร้อน
ฉนวนกันความร้อน

สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อน บางครั้งเรียก เซรามิคโค๊ตติ๊ง คือสีคุณภาพสูงมีสารที่เป็นฉนวนกันความร้อนอยู่ในโพลีเมอร์เคลือบหลังคา ทางบริษัทใช้ผลิตภัณท์ที่มีคุณภาพสูงที่เรียกว่า Nano Silica เป็นวัสดุอนุภาคเล็กมากที่ใช้เป็นฉนวน คุณสมบัติของตัวมันคือ เมื่อทาหรือพ่นลงบนหลังคาจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิภายในของตัวอาคารลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ลดลงแล้วทำให้เกิดการประหยัดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และมีคุณสมบัติกันน้ำหรือกันความชื้น ยืดอายุการใช้งานของหลังคาได้มากกว่าเดิม 50%

พ่นสีหลังคาลดความร้อน.jpg
พ่นสีหลังคาลดความร้อนและเป็นฉนวน.jpg

คุณสมบัติเด่นของสีกันความร้อน

 1. สะท้อนความร้อนมากกว่า 90% 

 2. มีคุณสมบัติทั้งการสะท้อนความร้อน และเป็นฉนวนกันความร้อน

 3. ปกป้องความร้อนไม่ให้แผ่เข้ามาในตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิ

 4. เป็นวัสดุกันซึมกันรั่วหลังคา

 5. ป้องกันการเกิดสนิมในหลังคาเหล็กเมทัลชีท

 6. ผิวสีเนียนเรียบสวยงามและช่วยให้หลังคาทนทานต่อสภาพอากาศ

 7. ผู้อยู่อาศัยเกดิความสบายเนื่องจากไม่มีการแผ่ของรังสีและความร้อนผ่านหลังคา

 8. ผลิตโดยไม่มีตัวทำลาะลายหรือเรียกว่าสูตรน้ำ

metal-roof-restoration-oklahoma-city.jpg

Heat Reflective    +    Nano Insulation    +    Reinforced Waterproof

การลดอุณภูมิด้วยสีสะท้อนความร้อน

หลักการที่ใช้สำหรับสีสะท้อนความร้อน

                สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อน มีองค์ประกอบเป็นโพลีเมอร์ชนิดอะคริลิค 100% ซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้บางส่วน การจะเพิ่มฉนวนกันความร้อนให้มากขึ้น จำเป็นต้องเพิ่มสารผสมเพิ่มได้แก่ Nano Silica เป็นเม็ดอนุภาคที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน มีคุณสมบัติสะท้อนรังสียูวี สามารถสะท้อนความร้อนได้มากกว่า 90% อนุภาคฉนวนนี้ป้องกันความร้อน และรังสียูวี ที่เกิดจากแสงแดดมากระทบหลังคา โดยสามารถลดอุณหภูมิที่มีบนพื้นหลังคาได้มากกว่า 10 องศาเซลเซียส สีกันความร้อนที่พูดถึงนี้ใช้หลักการสะท้อนความร้อน และหลักการฉนวนความร้อนประกอบกัน ไม่มีการใช้วัสดุที่เป็นตัวทำละลายในสีกันความร้อน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนสภาพ หรือการเสียสภาพของสีกันความร้อนและสะท้อนความร้อนใช้กับหลังคาชนิดต่าง ๆ เช่น หลังคาเมทัลชีท หลังคากระเบื้อง หลังคาซีแพค หลังคาไวนิล หลังคาไม้

คุณสมบัติเด่ดพิเศษของสีสะท้อนความร้อน

 1. เป็นฉนวนกันความร้อน

 2. เป็นสีสะท้อนความร้อน

 3. เป็นสีกันความร้อน

 

การทดสอบผิวหน้าของสีสะท้อนความร้อน

                การตรวจสอบว่าสีสะท้อนความร้อน สามารถทนความร้อนบนหลังคาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ จำเป็นต้องวัดอุณหภูมิก่อน และหลังการติดตั้งสีกันความร้อน โดยวัดทั้งพื้นผิวภายใน และพื้นผิวภายนอกเทียบกันก่อน และหลัง ควรทำการวัดบริเวณใกล้กับหลังคาที่สุด สีสะท้อนความร้อนจะสามารถลดอุณหภูมิภายใน ตั้งแต่ 1-7 องศาเซลเซียส

 

การบำรุงรักษาสีสะท้อนความร้อน

 1. ทำความสะอาดผิวหน้าสีสะท้อนความร้อน ด้วยน้ำสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ

 2. ทำการทาทับหน้า ด้วยสีสะท้อนความร้อนตัวเดิม ทุก ๆ 3 ปี

 3. ตรวจสอบความหนาของสีสะท้อนความร้อนทุก ๆ 2 ปี

 4. ตรวจสอบคุณสมบัติกับความร้อนทุก ๆ 2 ปี

 5. ควรทำการตรวจสอบรางรูระบายน้ำรอบ ๆ เพื่อป้องกันน้ำขัง

 6. ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพของสีสะท้อนความร้อน ด้วยการใช้เครื่องมือทดสอบ ควรทำทุก ๆ 5-10 ปี

การติดตั้งสีกันร้อนบนหลังคาเมทัลชีท

พ่นกันซึมหลังคาเมทัลชีท.jpg
global-roof-coating-market.jpg

การติดตั้งบนหลังเมทัลชีท จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นสีสมรรถนะสูงโดยใช้ไฟฟ้า ซึ่งทางบริษัท  ได้ใช้เครื่องพ่นจาก USA ยี่ห้อ Graco รุ่น 625 หรือเทียบเท่า เนื่องจากมีความทนทานและให้ความสวยงามต่อเนื่อง และใช้ได้ยาวนาน สามารถทำงานได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน การพ่นนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากอัตราการพ่นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการควบคุมคุณภาพของความหนาและเนื้อสี 

เปรียบเทียบสีสะท้อนความร้อนชนิด

นาโนซิลิก้า (Nano Silica) กับ ชนิดเซรามิคโค้ดติ้ง (Ceramic Coating)

มีการกล่าวถึงวัสดุเป็นสีสะท้อนความร้อนชนิดนาโนซิลิก้า กับชนิดเซรามิคโค้ดติ้ง ซึ่งดูจากประวัติศาสตร์แล้ว ชนิดนาโนซิลิก้า เป็นวัสดุที่พัฒนาการมาล่าสุดในการคิดค้นและติดตั้งสีกันความร้อนหรือสีสะท้อนความร้อน การเลือกใช้วัสดุกันความร้อนทั้ง 2 ชนิด มีข้อเปรียบเทียบที่แตกต่างกันดังนี้

 1. นาโนซิลิก้า จะมีอนุภาคของฉนวนกันความร้อนที่มีขนาดเล็กกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง

 2. นาโนซิลิก้า เรียงตัวอนุภาคภายในโครงสร้างของสีสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง

 3. นาโนซิลิก้า ให้ความเป็นฉนวนมากกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง ประมาณ 20-30%

 4. ประมาณการใช้ของ นาโนซิลิก้า มีอัตราการใช้น้อยกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง

 5. นาโนซิลิก้า มีผิวเรียบสวยงามเนื่องจากมีอนุภาคที่เล็กกว่า

 6. นาโนซิลิก้า เป็นสีกันความร้อนที่ให้อัตราการสะท้อนความร้อนมากกว่า เซรามิคโค้ดติ้ง มากกว่า 50%

 

โดยรวมแล้วสีสะท้อนความร้อน หรือสีกันความร้อนชนิดนาโนซิลิก้า ให้คุณสมบัติมากกว่าชนิดเซรามิคโค้ดติ้ง โดยเหตุผลข้างต้นการเลือกทาสีสะท้อนบนหลังคายังเป็นสิ่งที่ค่อนข้างไกลตัวของผู้คนในประเทศไทย เนื่องจากความไม่ต้องการเสียเงินเพิ่ม และการไม่มีองค์ความรู้ทั้งที่สีสะท้อนความร้อนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ยาวนาน 10 ปี และสามารถยืดอายุหลังคาได้นาน 30 ปี เราจึงแนะนำให้เลือกใช้สีสะท้อนความร้อนกับบ้านทุกหลังคา อาคารทุกหลังที่ใช้หลังคา ทั้งหลังคาเหล็ก และหลังคากระเบื้อง

สีกันร้อนเหมาะกับอาคารแบบไหนบ้าง

พ่นฉนวนหลังคาเมทัลชีท.jpg
พน่สีหลังคาเมทัลชีท.jpg

หลังคาโกดังเก็บสินค้า

หลังคาโรงงานทั้วไป

หลังคาบ้านที่พักอาศัย

หลังคาปั๊มน้ำมัน

หลังคาห้างสรรพสินค้า

อาคารที่ไม่ใช้เครื่องประบอากาศ

ฟารม์เลี้ยงสัตว์

อาคารสำนักงานที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

อาคารทั่วไป

commercial-metal-roof-coating-in-okc.jpg
KV-COOL-R-1024x691-800x540.jpg

เหตุผลที่สีสะท้อนความร้อนเป็นมากกว่าการลดค่าไฟฟ้า

เหตุผลใดที่สีสะท้อนความร้อนเป็นได้มากกว่าการลดค่าไฟฟ้า

                หลายปีมาแล้วได้เปรียบเทียบสีสะท้อนความร้อนกับวัสดุกันซึมชนิดต่างๆ เช่น เมมเบรนพีวีซี(PVC) หรือเมมเบรนทีพีโอ(TPO) ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มาแรงในการใช้วัสดุกันซึม การเปรียบเทียบสีสะท้อนความร้อน สามารถดูได้ที่องค์ประกอบที่จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดๆไป

 

ประวัติสีสะท้อนความร้อน

                สีสะท้อนความร้อน เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1980 โดยเป้าหมาย หรือจุดประสงค์สีกันความร้อนใช้เพียงแค่ทาปกป้องผิวหน้า เพื่อป้องกันรังวียูวี ป้องกันน้ำ และสามารถใช้ในการยืดอายุหลังคาคอนกรีต เช่น ใช้พ่นบนฉนวนกันความร้อนอีกครั้ง เพื่อยืดอายุฉนวนกันความร้อน หรือใช้เป็นวัสดุซ่อมแซมผิวคอนกรีต ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีจุดประสงค์ในด้านป้องกันความร้อน

 

การประหยัดพลังงานจากสีสะท้อนความร้อน

                เป็นที่ประจักแล้วว่าสีสะท้อนความร้อนช่วยลดอุณหภูมิหลังคา หรือพื้นผิว เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ไม่ได้ทาบนพื้นผิว การทาสีท้อนความร้อนเป็นการลดความร้อน และเป็นผลให้ลดการใช้ไฟฟ้า เนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าลดลง

การยืดอายุหลังคา

                หลังคามีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนหลังคา หรือเรียกง่ายๆว่าอายุหลังคา โดยทั่วไปอายุหลังคามีอายุประมาณ 20 ปี การใช้สีสะท้อนความร้อนเคลือบผิวหน้า สามารถยืดอายุของหลังคา ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 50-100% ขึ้นอยู่กับสภาพหลังคา และวัสดุ

ผลด้านสิ่งแวดล้อมของสีสะท้อนความร้อน

 1. ความยั่งยืน

 2. การรีไซเคิลของวัสดุ

 3. การลดขยะ

สีกันร้อนฟารมไก่.jpg

การลดอุณหภูมิเป็นหัวใจสำคัญของการเติมโต และการเจริญพันธุ์ของฟาร์มไก่

อุณหภูมิเป็นเหตุผลในการเกิดปัญหาดังนี้

 • น้ำหนักของสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มจะลดลง

 • ลดผลผลิตการเกิดหรือการเจริญพันธุ์

 • สัตว์จะมีการบริโภคน้ำที่มากขึ้น

 • สัตว์จะต้องการวิตามิน และเกลือแร่เพิ่มขึ้น

 • ภูมิต้านทานลดลง และป่วยง่าย

 • มูลที่เกิดจากสัตว์มีคุณภาพที่ไม่ดี

 

อุณหภูมิเป็นปัจจัยหลักในการเจริญพันธุ์

                มีปัจจัยมากมายที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญพันธุ์ในสัตว์ ซึ่งมีปัจจัยหลากหลายแตกต่างกัน ในท้ายที่สุดมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการเป็นอยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์ เช่น อุณหภูมิภายใน ความชื้น และอุณหภูมิอากาศ การลดอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มปริมาณการเจริญพันธุ์ของสัตว์ปีก ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการอยู่อาศัยของสัตว์ปีก อุณหภูมิภายในควรคงสภาพไว้คือ 21 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์ปีกในด้านน้ำหนัก และการเจริญพันธุ์

การติดตั้งสีสะท้อนความร้อน

สามารถลดอุณหภูมิที่จะส่งผ่านหลังคามี่ส่องเข้ามาในฟาร์มสัตว์เลี้ยง ความสามารถในการสะท้อนรังสี และความสามารถในการปลดปล่อยความร้อนสู่บรรยากาศ 2 ปัจจัยหลักของสีสะท้อนความร้อน ยิ่งมีค่ามากจะสามารถลดความร้อนได้มาก โดยทั่วไปแล้วหลังคาเมทัลชีทจะสะท้อนความร้อนได้ 50% แต่ไม่สามารถปลดปล่อยความร้อนจากตัวเองไปสู่บรรยากาศได้ แผ่นเมทัลชีทสามารถมีอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส

วิธีการลดความร้อนในฟาร์มไก่

                ในปัจจุบันผู้ทำฟาร์มไก่มีวิธีการแก้ปัญหาในการเกิดความร้อน เช่น การติดตั้งฉนวนกันความร้อนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ หรือใช้วิธีการพ่นไอน้ำเข้าไปในฟาร์มไก่ ทั้ง 2 วิธีเป็นการเพิ่มความชื้นภายในฟาร์มไก่ เป็นผลให้เกิดโรคระบาดในไก่ตามมา เราจึงจำเป็นที่จะแก้ปัญหาการลดความร้อนที่ สามารถตอบโจทย์ในการลดอุณหภูมิภายในฟาร์มเลี้ยงไก่ได้ เราเพียงแนะนำการใช้สีสะท้อนความร้อน หรือสีกันร้อนที่สามารถลดอุณหภูมิในฟาร์มไก่ได้จริง มีราคาประหยัด และสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นผิวของหลังคา

การพ่นหลังคาเพื่อสะท้อนความร้อน

วัสดุที่ใช้เคลือบกันความร้อน

Waterproofing-roof-with-silicon-coating.

Line ID: orlanx
Mobile: 095-446-2525

Quality

Professional

Value

bottom of page