top of page

About Us

เราคือใคร

บริษัท แสงจัตวา จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เพื่อใช้รองรับการเติมโตของบริษัโดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือเป็นบริษัทที่รับงานติดตั้ง งานซ่อมแซม งานรีโนเวท โดยใช้ผลิตภัณท์ที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณท์ก่อสร้าง งานบริการของทางบริษัทแบ่งได้เป็นข้อๆ ดังนี้

•งานระบบกันซึม

•งานระบบพื้นอุตสาหกรรม

•งานซ่อมแซมโครงสร้างและรอยร้าว

•งานเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง

•งานตกแต่งทาสีและงานพ่นสีอุตสาหกรรม

•งานเตรียมพื้นผิวคอนกรีต

•งานวิเคราะห์และทดสอบกำลังวัสดุและโครงสร้างทางวิศวกรรม

•งานบริการตรวจสอบทางวิศวกรรมโครงสร้าง

Company profile

bottom of page