top of page

WATERTANK REPAIR
WATERTANK WATERPROOFING

วิธีการซ่อมแซมบูรณะถังเก็บน้ำคอนกรีตเก่าเสื่อมสภาพ

งานซ่อมบ่อน้ำดี
งานซ่อมน้ำรั่วบ่อน้ำ
งานซ่อมบ่อน้ำ
งานเคลือบบ่อ
งานเคลือบบ่อน้ำดี

จุดประสงค์ของการซ่อมแซม

 • เพื่อหยุดน้ำที่รั่วซึมทั้งจากภายนอกเข้าถังเก็บน้ำ

 • เพื่อหยุดน้ำซึมจากถังเก็บน้ำออกภายนอก

 • เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

 • ลดความเสี่ยงจากการไม่มีน้ำใช้เนื่องจากการรั่วซึม

 • ลดปัญหาการจ่ายค่าน้ำประปาสูงเกินจริง

 • ลดปัญหาการไม่มีน้ำใช้เนื่องจากถังเก็บน้ำสูญเสียสภาพ

วิธีการหยุดน้ำรั่วซึมจากภายนอกถังเก็บน้ำ

เมื่อเราตรวจพบเจอน้ำรั่วซึมที่ผนังถังน้ำดีภายนอก การหยุดน้ำรั่วซึมจะใช้วิธีการฉีดอัดน้ำยาแบบมีแรงดันเข้าไปบริเวณที่เกิดการรั่วซึม เรีกยว่าวิธีการ polyurethan foam injection คือ การอัดสารหยุดน้ำที่ผลิตมาจากสารชนิดโพลียูรีเทนเมื่อสัมผัสน้ำแล้วจะขยายตัวเป็นโฟมหยุดน้ำมีหลากหลายชนิดและเกรด ยิ่งเกรดที่ราคาถูกมากๆ มักจะไม่ทนทานและเสื่อมไว ทำให้น้ำรั่วเข้ามาได้อีก การยิงโฟมนั้นเป็นวิธีการที่ต้องใช้ช่างซ่อมที่มีประสบการณ์ในการทำงานบุคคลทั่วไปไม่สามารถซ่อมเองได้ เราแบ่งขั้นขั้นตอนการซ่อมแซมทั่วไปมีดังนี้

 • ทำการสกัดเปิดผิวเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม วิธีการนี้เพื่อต้องการเปิดผิวและใช้ในการอัดน้ำยาลงไปประสานรอยรอยรั่ว

 • เจาะรูและติดตั้งหัวยิง packer

 • ฉีดน้ำยาชนิด polyurethane เข้าไปที่หัวยิง

 • ถอดหัวยิงและปิดผิวด้วยซีเมนต์กันน้ำชนิดแห้งตัวเร็ว

 • เก็บถอดหัวติดตั้งและโป๊วเก็บงานให้เรียบร้อย

 • ควรทำการ protection coating อีกหนึ่งขั้นตอนหากต้องการให้มีความทนทานเพิ่มขึ้น

Repair of Deteriorate Water Tank

วิธีการซ่อมแซมภายในถังเก็บน้ำ

การซ่อมแซมและกันซึมภายในบ่อนั้น มีค่าใช้จ่ายและวิธีการค่อนข้างมาก เป็นการซ่อมแซมที่ครบถ้วนและเพิ่มความคงทนของถังเก็บน้ำและยังช่วยยืดอายุการใช้งาน

 • กรณีที่ถังน้ำฝังอยู่ใต้ดิน ทำการตรวจสอบน้ำที่รั่ว ผนัง พื้น ทั้งหมดเพื่อประเมิณปริมาณและวิธีการซ่อม

 • ทำการซ่อมหยุดน้ำรั่วด้วยวิธีการ polyurethane foam injection

 • เมื่อน้ำหยุดแล้ว ทำการตรวจสอบพื้นผิว

 • หากพบรอยร้าวให้ทำการซ่อมด้วยวิธี Epoxy Injection

 • หากพบปูนแตก ให้ซ่อมด้วยวิธีฉาบปูนซ่อมแซม Repair Mortar

 • ทำการเคลือบผิวอีกครั้งด้วยวัสดุชนิดซีเมนต์กันซึมชนิด 2 ส่วนผสมอย่างน้อย 3 เที่ยว

 • รอให้วัสดุแห้งตัวประมาณ 4-6 ชั่วโมง สามารถเติมน้ำกลับเข้ามาได้

การบำรุงรักษาถังเก็บน้ำดี

บ่อน้ำดีที่สร้างมาจากคอนกรีตเสริมเหล็กจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งาน โดยคำนึงถึงความต้องการเช่น ถังน้ำต้องไม่รั่วซึม ถังน้ำต้องไม่มีสิ่งเจือปนเช่น น้ำเสียจากภายนอกเข้ามา ถังน้ำต้องมีอายุการใช้งานยาวนาน เป้นต้น การบำรุงรักษา เราจะกำหนดแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้

 • การบำรุงรักษาประจำปี เช่น การล้างถังบำบัด ควรทำการล้างถังน้ำทุกๆปี

 • การตรวจสอบคุณภาพน้ำในถัง ควรทำทุกๆ ปี เช่นกัน เพื่อตรวจสอบ เชื้อโรค แบคทีเรีย และ ความสะอาดของน้ำ

 • การตรวจสอบ รอยร้าว รอยรั่ว ความสมบูรณ์ของถังน้ำ ควรตรวจสอบ ทุกๆ 3 ปี

 • การเคลือบบ่อ คือการเคลือบบ่อเพื่อป้องกันการรั่วซึม ควรทำทุกๆ 5-7 ปี

รับตรวจสอบ สำรวจ ซ่อมแซม ติดตั้งระบบกันซึม ถังเก็บน้ำดี อาคาร โรงงาน ทั่วประเทศ

ซ่อมบ่อน้ำดี (2).JPG

Line ID: orlanx
Mobile: 089-545-6452

bottom of page