top of page

Repair of void and structure

ซ่อมบ้านทรุดและดินข้างบ้านทรุดตัว

ปิดโพรงใต้บ้าน

บ้านทรุด.jpg

การแก้ไขปัญหาบ้านทรุดตัว

  1. ปัญหาบ้านทรุดตัว เกิดมาจากได้หลายสาเหตุทั้งปัจจัยภายนอก เช่น ดินทรุด เกิดจากอุทกภัย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือบ้านทรุดที่เกิดจากปัจจัยที่มาจากการก่อสร้าง เช่น การถมดินที่ไม่ได้มาตรฐาน เสาเข็มที่ไม่ได้มาตรฐาน การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นเหตุให้บ้านทรุด อันเนื่องมาจากการใช้งาน เช่น โครงสร้างรับน้ำหนักมากกว่าที่ออกแบบไว้ อาคารจึงมีการทรุดตัวมากกว่าที่คาดการณ์ บ้านทรุดเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในภาคกลาง เนื่องจากมีชั้นดินอ่อน การออกแบบฐานราก และเสาเข็มที่ไม่เพียงพอ เป็นผลให้บ้านทรุดเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

เกิดอะไรขึ้นเมื่อบ้านทรุดตัว

เราแยกประเด็นการทรุดตัวเป็น 2 ประเภท คือ การทรุดตัวของดินรอบบ้าน และการทรุดตัวของโครงสร้าง เราจะพูดถึงแยกเป็นกรณี เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการทรุดตัวของบ้าน ตามแต่สาเหตุที่จะทำการแก้ไข

 

การทรุดตัวที่เกิดจากดินรอบ ๆ บ้าน

การทรุดตัวของดินรอบบ้าน ไม่เกิดการทำลายโครงสร้างของบ้าน เป็นเพียงการแตกต่างของระดับดินรอบบ้านกับตัวบ้าน จะเกิดโพรงรอบตัวบ้านซึ่งบางครั้งทำให้มีสัตว์ต่าง ๆ ไปอยู่อาศัย และมีผลกับความสวยงามของบ้านผู้อยู่อาศัย ดินรอบบ้านที่ทรุดตัวนั้นสาเหตุเกิดมาจากการถมดิน ที่ไม่รอให้ดินเซ็ตตัวก่อนแล้วรีบก่อสร้าง ดังนั้นจะเห็นได้จากบ้านจัดสรรทั่ว ๆ ไป การทรุดของดินจะเห็นได้ตั้งแต่ปีแรกของการใช้งาน และจะทรุดเพิ่มขึ้นตามการใช้งาน

 

วิธีแก้ไขดินทรุดรอบบ้าน

วิธีแก้ไขดินทรุดรอบบ้านสามารถแก้ได้ด้วยวิธีการถมดินเพิ่ม และสามารถที่จะใช้น้ำปูน (flowable cement slurry) อัดเข้าไปใต้พื้นบ้านเพื่อเพิ่มระยะ เป็นการอุดช่องว่างภายใต้บ้านให้มีระยะเท่ากับดินที่ถมเพิ่มเติม การแก้ไขแบบนี้ก็จะช่วยอุดช่องว่างระหว่างช่องว่างกับดิน ไม่ให้สัตว์เข้ามาอาศัย และยังมีอีกวิธีที่ใช้สำหรับป้องกันดินไถลเข้าใต้โครงสร้างบ้านด้วยการทำกำแพง รอบฐานบ้านโดยวิธีนี้จะมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้น แต่สามารถให้การป้องกันการทรุดตัวของบ้านในระยะยาว

 

การแก้ไขบ้านทรุดที่เกิดจากโครงสร้าง

การแก้ไขบ้านทรุดด้วยวิธีนี้จำเป็นต้องตรวจสอบการทรุดตัว โดยการตรวจสอบการทรุดตัวลาดเอียงของบ้าน และตรวจสอบจากอัตราการทรุดตัว โดยใช้หลักการวิศวกรรมเพื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว เช่น เสาเข็มเกิดการหัก หรือเกิดการทรุดตัวที่เท่า ๆ กัน เนื่องจากดินอ่อน และเสาเข็มนั่งอยู่บนดินอ่อน การแก้ไขทำได้โดยการเสริมเสาเข็ม (Underpinning) เมื่อเสริมเสาเข็มแล้วจำเป็นต้องโมดิฟายฐานราก เพื่อรองรับเสาเข็มใหม่

เสริมฐานราก.jpg
บ้านทรุดซ่อมแซม

บริการของเรามีดังนี้

บริการซ่อมแซมปิดโพรงใต้บ้าน

 

สาเหตุที่เกิดโพรงใต้บ้าน

บ้านจัดสรรโดยทั่วไปมักจะรีบสร้างเพื่อลดต้นทุนทางด้านการเงินและสามารถเร่งการขายได้ เมื่อเจ้าของโครงการมีที่ดินพร้อมจะทำการก่อสร้างก็จะรีบถมและรีบสร้างโดยมิได้มีการบดอัดและทดสอบการทรุดตัวของดินว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร เมื่อก่อสร้างตัวบ้านก็จะนั่งอยู่บนเสาเข็มซึ่งมีอัตราการทรุดตัวน้อยมาก แต่เมื่อมาดูพื้นดินรอบบ้านจะมีการถมดินให้ได้ระดับกับตัวบ้าน เมื่อดินเหล่านี้มีการใช้งานตามอายุทั่วๆไป ก็เกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติ ซึ่งเมื่อเทียบกับระดับอาคารหรือบ้านที่ไม่มีการทรุดตัวก็จะเกิดโพรงใต้บ้านหรือโพรงรอบบ้าน 

 

โพรงใต้บ้านอันตรายไหม

ถ้าพูดในเชิงโครงสร้างก็ไม่มีอันตรายแต่ในความเป็นจริงโพรงใต้บ้านมีอันตรายอย่างอื่นซ่อนอยู่ เช่น เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ เป็นที่สะสมของโคลนและสิ่งสกปรกที่สามารถออกมาปนเปื้อน เป็นที่สะสมน้ำซึ่งจะเป็นผลให้โครงสร้างเสียหายในระยะยาว โพรงใต้บ้านนี้ยังทำให้เป็นที่ไม่น่ามองสำหรับเจ้าของบ้านเองและยิ่งครอบครัวที่มีเด็กเล็กยิ่งต้องระวังสัตว์มีพิษอีกต่างหาก การคำนึงถึงการซ่อมแซมปิดโพรงใต้บ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น ในกรณีที่การทรุดตัวของดินรอบบ้านจนมีความต่างของระดับมากๆ จะมีผลกระทบมากเช่น ไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดได้เนื่องจากพื้นโรงจอดรถมีความลาดเอียงสูง การถมดินเฉพาะบ้านของตัวเองไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องถมทั้งโครงการซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาล

การแก้ไขปิดโพรงใต้บ้านแบบชั่วคราว

การปิดโพรงแบบชั่วคราวคือการปิดโพรงโดยไม่มีการดัดแปลงหรือต่อเติมใดๆ แค่เพียงทำให้สบายตา โดยมากต้องเป็นการทรุดตัวน้อยๆ จากระดับคานถึงดินเดิมไม่เกิน 10-15 เซนติเมตร โดยวิธีการแก้ไขสามารถใช้กระถางต้นไม้มากั้นโดยรอบหรือเอาอิฐมาเรียงเปิดโดยรอบ ถ้าโพรงทรุดตัวไม่มากสามารถใช้ทรายผสมหินเกร็ดมาถามเป็นเนินสามารถช่วยได้ แต่เพียงเท่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะยาว ซึ่งอาจจะต้องแก้ไขอีกครั้งในทุก 6 เดือน

การแก้ไขปิดโพรงแบบถาวร (20 เซนติเมตร max)

กรณีที่ต้องการแก้ไขแบบถาวรไม่ให้มีโพรงเกิดการเปิดช่องออกมาอีก เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีที่ง่ายแต่อยู่นาน โดยเราจะใช้แผ่น smart board หรือ viva board ที่มีความหนาอย่างน้อย 12 มิลลิเมตร ยึดติดเข้ากับผนังรอบตัวบ้าน โดยควรขุดดินให้ต่ำกว่ากินเดิมอย่างน้อย 15 เซนติเมตร หลังจากนั้นใช้ปูนผสมทรายเทเป็นคันดินเพื่อป้องกันการขยับหรือดินทรุดรอบบ้าน ก่อนที่จะกลบดินแล้วตกแต่งให้เรียบร้อย

ปิดโพรงใต้บ้าน.jpeg
ระยะห่างพื้น.jpg

การแก้ไขปิดโพรงถาวร (20-50 เซนติเมตร)

การแก้ไขปิดโพรงที่มีความลึกมากกว่า 20-50 เซนติเมตร เราจะมีแนวทางแก้ไขที่แตกต่างกันออกไปบ้าง โดยเราจะแนะนำให้ใช้วัสดุชนิดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จนำมากั้นฌพรงโดยใช้พุกเคมีหรืออีพ็อกซี่เพื่อยึดกับโครงสร้างก่อนที่จะถมทรายและดินตามลำดับ การแก้ไขแบบนี้สามารถป้องกันการเกิดโพรงอีกอย่างน้อย 5-10 ปี หลังจากนั้นให้ทำการตรวจสอบความลึกของโพรงใต้บ้านอีกครั้งว่ามีความลึกมากน้อยแค่ไหน เหมาะสมต่อการแก้ไขในขั้นตอนถัดไป 

การแก้ไขปิดโพรงนี้จำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการนำมาติดตั้ง และควรใช้ช่างที่ชำนาญการมาทำการปิดโพรงรอบบ้าน ดังนั้น เราสามารถตอบโจทย์ของท่านได้ โดยการแก้ไขที่เป็นระบบ ในราคาที่ยุติธรรม 

ขั้นตอนการแก้ไขจะมีดังนี้ 

  1. ทำการสำรวจรอบบ้านว่ามีลักษณะการทรุดตัวอย่างไร ความลึกของดินและระดับตัวบ้านมีความแตกต่างกันอย่างไร สำรวจลักษธดินที่อยู่โดยรอบ และสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ส่วนต่อเติม ระบบท่อ แทงค์น้ำ กระถางต้นไม้ ทางเดิน เป็นต้น 

  2. ทำการออกแบบคร่าวๆ เพื่อคนวณปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ปูน ทราย วัสดุปิด พุ๊กเคมี หรืออีพ็อกซี่เสียบเหล็ก

  3. ทำการเสนอราคาให้กับลูกค้า

  4. เริ่มดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซม

วัสดุถมที่เมื่อปิดโพรงใต้บ้าน

เมื่อทำการปิดโพรงใต้บ้านเรียบร้อยแล้ว เราก็ต้องทำการถมที่ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เพราะยิ่งบ้านมีเนื้อที่มากก็ต้องใช้ปริมาณวัสดุถมมากตาม บางหลังดินทรุดมากและพื้นที่ใหญ่ ปริมาณเป็น 100+ ลูกบาศก์เมตร ก็มี ซึ่งวัสดุที่นิยมใช้ถมมากสุดคือทรายถม เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย สามารถนำเข้าไปถมด้วยแรงคนได้ และที่สำคัญสามารถต่อเติมเป็นโครงสร้างในอนาคตได้ การถมทรายยังต้องคำนึงการขนวัสดุเข้าไปที่หน้างานหรือหมู่บ้านด้วย เพราะรถที่เข้าหมู่บ้านได้ก็เป็นเพียงรถ 6 ล้อ ซึ่งบรรทุกได้เพียง 5 ลูกบาศก์เมตร ทำให้มีต้นทุนในการขนส่งทรายถมที่สูงตามปริมาณ บางที่ต้องใช้มากกว่า 20 เที่ยว จึงจะครบสมบูรณ์

 

หลังจากได้ทรายถมแล้วเราสามารถเลือกวัสดุปิดผิวหรือเทพื้นคอนกรีตตามได้อีก ซึ่งทางเราจะขอแนะนำหากต้องการทำโครงสร้างหรือเทพื้น ควรคิดตั้งแต่ก่อนที่จะไม่ถมเพื่อที่จะได้เตรียมโครงสร้าง substructure หรือโครงสร้างรองรับใต้ดินก่อนที่จะทำโครงสร้างส่วนบนหรือ superstructur เช่น ถ้าต้องการทำห้องครัว 1 ชั้น จะได้เตรียมเสาเข็มหรือระบบระบายน้ำ sewage system ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ถม ซึ่งถ้า๔มแล้วจำเป็นต้องขุดขึ้นมาทำใหม่ เสียทั้งเวลาและแรงงาน 

ชนิดของวัสดุถมที่

ดินถมทั่วไป คือดินที่อยู่ชั้นที่สองถัดจากหน้าดิน ซึ่งมักมีลักษณะคล้ายดินเหนียว มีความยืดหยุ่นเมื่อโดนน้ำและมีอนุภาคเล็ก ซึ่งจะเหมาะกับงานที่จะใช้รถตักและเครื่องจักรในการเกลี่ยและบดอัดไม่สามารถใช้แรงงานคนถมได้ ซึ่งดินชนิดนี้เหมาะกับการถมที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ระดับ จะขนมาเป็นรถพ่วง 10 ล้อ

 

หน้าดิน คือดินที่อยู่ชั้นบนสุด ลักษณะละเอียด นุ่ม และร่วน ใช้สำหรับปลูกต้นไม้และปกคลุมหน้าดินได้ มีราคาสูง และใช้ในงานตกแต่งจัดส่วนเป็นหลัก ไม่นิยมใช้ถมที่เนื่องจากมีราคาสูง

 

ดินลูกรัง คือ ดินที่มีส่วนผสมของกรวดหรือหินเล็กปน ลักษณะสีแดง มีความหนาแน่นสูง มีเนื้อดินในอัตราส่วน 30% ใช้สำหรับงานถมชั้นทาง งานถมถนน เนื่องจากมีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักสูงกว่าดินชนิดอื่น เป็นดินที่ไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้

 

ทรายถม หรือทรายขี้เป็ด เป็นทรายที่นิยมนำมาใช้ถมงานหมู่บ้านขนาดเล็ก ใช้แรงงานคนได้ ทรายถมจะแทรกซึมไหลเข้าไปตามช่อง รู หรือ โพรงต่างๆ ได้ดี ทำงานได้ง่าย โดยใช้แรงงานคน มีราคาปานกลาง  

สรุป

การแก้ไขดินทรุดรอบบ้านนั้นเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณสูงเนื่องจากใช้ปริมาณวัสดุมาก การเตรียมงบประมาณและระยะเวลาที่จะเริ่มทำก็สำคัญ แต่ควรพึงระลึกเสมอว่าการทรุดตัวของทรายหรือดินเป็นไปตามธรรมชาติและอาจจะมีการทรุดตัวอยู่ตลอดเวลาการแก้ไขนั้นเราควรตรวจสอบทุกๆ 5 ปี ว่าพื้นที่หรือบ้านที่เราอยู่นั้นสามารถใช้งานและสวยงามอยู่หรือไม่ หากพบว่าใช้งานไม่ได้เนื่องจากการทรุดตัวที่มากขึ้น กลัวสัตว์จะมาทำอันตราย ก็ควรแก้ไขให้ใช้งานได้เต็มที่ บ้านควรใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทางบริษัทรับแก้ไขงานปิดโพรงรอยต่อเฉพาะ กรุงเทพและปริมณทล สนใจติดต่อเบอร์ด้านล่าง

เสริมฐานราก.jpg

Line ID: orlanx
Mobile: 089-545-6452

Quality

Professional

Value

bottom of page