top of page

Safe Bathroom for Elderly

ออกแบบและปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ

bathroom for old person.jpg

อุบัติเหตุในห้องน้ำ

การเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนแก่ ผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปถูกพบได้มากขึ้น เนื่องจากหลากหลายสาเหตุ เช่น การลื่นในห้องน้ำซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ถูกพบได้มากที่สุด การติดในห้องน้ำและไม่สามารถออกมาภายนอกได้จนกว่าจะมีคนเข้ามาพบ หรือแม่แต้การถูกน้ำอุ่นลวกหรือไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ต่างๆได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องทำการแก้ไขและปรับปรุงห้องน้ำให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และยิ่งสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุคือมีประชาชนที่อายุมากกว่า 60 ปี เป็นจำนวนมากกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ และจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ปัญหาการเสื่อมสภาพของห้องน้ำในบ้านหรืออาคารที่มีอายุมากขึ้นเช่น บ้านที่มีอายุเกิน 20 ปี พื้นกระเบื้องหรือการออกแบบห้องน้ำ สุขภัณท์ ราวจับ มือจับ ที่นั่งยังไม่สามารถรองรับกับผู้สูงอายุได้จึงเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ 

 

bathroom for elderly.jpg

Reduce risk of accident in Bathroom

หลักในการออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้ต้องการความช่วยเหลือ

หลายคนใช้เวลามากมายในห้องน้ำและห้องน้ำนั้นเป็นส่วนสำคัญลำดับต้นๆ ในการใช้ชีวิต แท้จริงห้องน้ำนั้นคือห้องที่เราต้องใช้ทุกๆวัน การมีห้องน้ำที่ออกแบบมาไม่ถูกต้องจะทำให้การใช้ห้องน้ำนั้นยากลำบากและไม่สะดวกในการใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุ มากกว่านั้นการต้องออกแรงมากๆๆ ในทุกๆ วันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ การออกแบบห้องน้ำนั้นอาจจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้ห้องน้ำและผู้ที่จะเข้าไปช่วยผู้สุงอายุในการใช้ห้องน้ำนั้นด้วย

หลักในการออกแบบห้องน้ำนั้นมีข้อกำหนดการออกแบบ โดยการใช้หลักการ เรื่องความปลอดภัยเป้นที่ตั้งทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สุงอายุและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ญาติ พยาบาล ที่จะมีส่วนในการช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

ยกตัวอย่างเช่น ชักโครก ควรออกแบบให้มีทางเข้าออกสำหรับวีลแชร์หรือรถเข็น และง่ายต่อการยืนขึ้นและลุกนั่ง หรืออ่างล้างมือและอ่างล้างหน้า ควรถูกออกแบบตามสรียศาสตร์ (Ergonomic) และง่ายต่อการใช้งาน ส่วนอื่นๆ เช่น ราวจับต่างๆที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหวหรือเดินของผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ฝักบัวก็ควรออกแบบให้มีการใช้งานแบบนั่งอาบ ไม่เพียงเท่านั้น ก๊อกน้ำ วาวล์เปิดปิด ควรถูกออกแบบให้ง่ายต่อการเปิดและปิดดยไม่ใช้แรงมาก

มาตรฐานที่ต้องมีในการออกแบบมีดังนี้ 

  • การเคลื่อนที่ของรถเข็น ต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือสุขภัณท์ุกชิ้น

  • พื้นที่รอบข้างที่รถเข็นต้องสามารถเข้าไปได้

  • พื้นที่ในการใช้งานอ่างล้างหน้า

  • ราวจับทั่วไป เพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน

  • การแจ้งเตือน

ห้องน้ำผู้สูงอายุ (1).png

พื้นห้องน้ำ​

เราจะพบว่าผู้สูงอายุบางท่านใช้ห้องน้ำมาเป็นเวลา 20-30 ปี โดยไม่เคยมีการปรับปรุงพื้นห้องน้ำเลย โดยพื้นห้องน้ำเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนานมักเป็นพื้นที่มีความลื่นสูง และเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ห้องน้ำที่ไม่เคยรีโนเวทหรือปรับจะมีโอกาสเกิดการลื่นของผู้สูงอายุสูงมาก โดย 70% ของอุบัติเหตุในห้องน้ำก็มาจากการลื่นในห้องน้ำนั่นเอง 

การแก้ไข ควรทำการปรับปรุงห้องน้ำโดยใช้กระเบื้องที่มีค่า R สูงๆที่เรียกว่า Non slip tile พื้นในห้องไม่ควรมีรอยต่อการลดระดับ หรือ ขอบกั้นน้ำใดๆ เพราะเป็นเหตุให้สะดุดได้ บริเวณที่อาบน้ำหรือ shower ara เรายังสามารถเพิ่มแผ่นยางกันลื่นอีกชั้นเพื่อใช้ตอนเวลาอาบน้ำ


 

ห้องน้ำผู้สูงอายุ (2).jpg
ห้องน้ำผู้สูงอายุ (1).webp

อุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆ

การจะให้ห้องน้ำสมบูร์แบบสำหรับผู้สูงอายุ แน่นอนครับต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ซึ่งเรามีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

1. ราวจับ ราวพยุงตัว Handrail ควรมีการเพิ่มตามจุดต่างๆ เช่นบริเวณชักโครก บริเวณทางเดินไป showerroom หรือจุดที่คิดว่าจำเป็นก็ทำการเพิ่มเติมโดยวัสดุที่ใช้ในการเลือกควรเป็นวัสดุที่ทนทานเช่น ABS Handrail เป็นต้น 

 

2. ปรับปรุงแสงสว่างภายในห้องน้ำ ทั้งแสงสว่างธรรมชาติ เช่นการเจาะช่องแสง (ถ้าทำได้) หรือการเปลี่ยนขนาดความสว่างในห้องย้ำให้มีความสว่างมากพอ 

3. ปรับปรุง วาวล์เปิดปิดน้ำต่างๆ จากเดิมที่ใช้การหมุน หรือเดิมที่มีความฝืดสูงเป็นแบบคันโยก ที่มีขนาดใหญ่ 

 

4. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิน้ำ กรณที่ใช้น้ำอุ่นเพื่อป้องกันน้ำที่ร้อนเกินไป

5. การติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน หรือโทรศัพท์ กรณที่ผู้สูงอายุเกิดเหตุและไม่สามารถออกจากห้องน้ำได้ ยังสามารถใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินแจ้งเตือนผู้ช่วยเหลือภายนอกได้

ชักโครกผู้สูงอายุ.jpg

ชักโครกผู้สูงอายุ

ชักโครกที่ใช้แบบพิเศษ จะมีลักษณะที่นังสูงกว่าแบบทั่วไป มีราวจับ

da49972f5e19af24254b459561493a75.jpg

ที่นั่งอาบน้ำ

ติดตั้งแบบนี้รองรับไว้เลย เพื่อใช้งานได้

faucet for elderly.jpg

ก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติ

เลือกใช้ก๊อกน้ำแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้แรงหมุน หรือเลือกก๊อกน้ำที่มีคันโยกใหญ่พิเศษ

b55c26c8a2357171c50df26d572aee2f.jpg

แสงสว่าง

แสงสว่างต้องติดตั้งให้เพียงพอและใช้งานง่ายในการเปิกปิด สวิส 

ห้องน้ำผู้สูงอายุ (1).jpg

ปุ่มเตือนภัย

ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยกรณีมีเหตุ ฉุกเฉิน

31pLSEE3o2L._AC_SY1000_.jpg

ราวจับ

ติดตั้งราวจับ บริเวณที่จำเป็นรอบห้องน้ำ ทั่วบริเวณ

ท่านที่สนใจปรับปรุงห้องน้ำ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ปูนฉาบบาง.jpg

Line ID: orlanmax
Mobile: 089-545-6452

bottom of page