top of page

PRE-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE

แผ่นเมมเบรนกันซึมใต้ดินชนิดก่อนเทคอนกรีต

de0e33_9c59c3fb286445a48d934448c118edbbmv2.jpg

ปัญหาความชื้นจากน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ ใช้สำหรับเก็บทั้งน้ำดีและน้ำที่ใช้แล้วหรือน้ำเสียหรือเป็นถังที่ใช้บำบัดน้ำก่อนส่งออกสู่ระบบท่อสาธารณะ โดยมากใช้ในโครงการที่มีปริมาณการใช้น้ำที่ค่อนข้างมาก เช่น คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน อาคารส่วนราชการ โรงงาน หรือแม้แต่ ถังเก็บน้ำชุมชน เป็นต้น ถังเก็บน้ำคอนกรีตแม้เป็นน้ำดีก็มีการผุกัดกร่อนไปตามอายุการใช้งาน

 

ถังเก็บน้ำคอนกรีตนิยมก่อสร้างกันเพื่อการใช้งานที่ยาวนานแต่เนื่องจากการเสื่อมสภาพของวัสดุชนิดต่างๆ ทำให้ต้องมีการบูรณะซ่อมแซม โดยการซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตเราได้แบ่งการซ่อมออกเป็นการซ่อมแซมภายนอกและซ่อมแซมภายใน กรณีที่ถังน้ำที่มีส่วนผนังคอนกรีตอยู่เหนือระดับดินและสามารถทำงานได้โดยรอบจะสามารถซ่อมได้ทั้งสองแบบ

ปัญหาน้้ำและความชื้นใต้ดิน.jpg

จุดประสงค์ของการซ่อมแซม

 • เพื่อหยุดน้ำที่รั่วซึมทั้งจากภายนอกเข้าถังเก็บน้ำ

 • เพื่อหยุดน้ำซึมจากถังเก็บน้ำออกภายนอก

 • เพื่อยืดอายุการใช้งานของถังเก็บน้ำให้มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น

 • ลดความเสี่ยงจากการไม่มีน้ำใช้เนื่องจากการรั่วซึม

 • ลดปัญหาการจ่ายค่าน้ำประปาสูงเกินจริง

 • ลดปัญหาการไม่มีน้ำใช้เนื่องจากถังเก็บน้ำสูญเสียสภาพ

วิธีการหยุดน้ำรั่วซึมจากภายนอกถังเก็บน้ำ

เมื่อเราตรวจพบเจอน้ำรั่วซึมที่ผนังถังน้ำดีภายนอก การหยุดน้ำรั่วซึมจะใช้วิธีการฉีดอัดน้ำยาแบบมีแรงดันเข้าไปบริเวณที่เกิดการรั่วซึม เรีกยว่าวิธีการ polyurethan foam injection คือ การอัดสารหยุดน้ำที่ผลิตมาจากสารชนิดโพลียูรีเทนเมื่อสัมผัสน้ำแล้วจะขยายตัวเป็นโฟมหยุดน้ำมีหลากหลายชนิดและเกรด ยิ่งเกรดที่ราคาถูกมากๆ มักจะไม่ทนทานและเสื่อมไว ทำให้น้ำรั่วเข้ามาได้อีก การยิงโฟมนั้นเป็นวิธีการที่ต้องใช้ช่างซ่อมที่มีประสบการณ์ในการทำงานบุคคลทั่วไปไม่สามารถซ่อมเองได้ เราแบ่งขั้นขั้นตอนการซ่อมแซมทั่วไปมีดังนี้

 • ทำการสกัดเปิดผิวเพื่อตรวจสอบการรั่วซึม วิธีการนี้เพื่อต้องการเปิดผิวและใช้ในการอัดน้ำยาลงไปประสานรอยรอยรั่ว

 • เจาะรูและติดตั้งหัวยิง packer

 • ฉีดน้ำยาชนิด polyurethane เข้าไปที่หัวยิง

 • ถอดหัวยิงและปิดผิวด้วยซีเมนต์กันน้ำชนิดแห้งตัวเร็ว

 • เก็บถอดหัวติดตั้งและโป๊วเก็บงานให้เรียบร้อย

 • ควรทำการ protection coating อีกหนึ่งขั้นตอนหากต้องการให้มีความทนทานเพิ่มขึ้น

High Density Waterproofing Membrane

Pre-Applied Waterproofing membrane 1 (1).jpg
Pre-Applied Waterproofing membrane 1 (2).jpg

วิธีการซ่อมแซมภายในถังเก็บน้ำ

การซ่อมแซมและกันซึมภายในบ่อนั้น มีค่าใช้จ่ายและวิธีการค่อนข้างมาก เป็นการซ่อมแซมที่ครบถ้วนและเพิ่มความคงทนของถังเก็บน้ำและยังช่วยยืดอายุการใช้งาน

 

 • กรณีที่ถังน้ำฝังอยู่ใต้ดิน ทำการตรวจสอบน้ำที่รั่ว ผนัง พื้น ทั้งหมดเพื่อประเมิณปริมาณและวิธีการซ่อม

 • ทำการซ่อมหยุดน้ำรั่วด้วยวิธีการ polyurethane foam injection

 • เมื่อน้ำหยุดแล้ว ทำการตรวจสอบพื้นผิว

 • หากพบรอยร้าวให้ทำการซ่อมด้วยวิธี Epoxy Injection

 • หากพบปูนแตก ให้ซ่อมด้วยวิธีฉาบปูนซ่อมแซม Repair Mortar

 • ทำการเคลือบผิวอีกครั้งด้วยวัสดุชนิดซีเมนต์กันซึมชนิด 2 ส่วนผสมอย่างน้อย 3 เที่ยว

 • รอให้วัสดุแห้งตัวประมาณ 4-6 ชั่วโมง สามารถเติมน้ำกลับเข้ามาได้

ปูนฉาบบาง.jpg

Line ID: orlanmax
Mobile: 089-545-6452

bottom of page