top of page

สีกันไฟ

FIREPROOF COATING

INTUMESCENT FIRE COATING

รับพ่นสีกันไฟ

ความจำเป็นที่จะต้องมีการทาสีกันไฟบนโครงสร้างเหล็ก

เหล็กรูปพรรณ (structural steel) มีการใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคารต่างๆมากขึ้น เช่น โกดัง โรงงาน อาคาร เป็นต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติในการรับกำลังที่ดีทั้งแรงดึงและแรงอัด (tension & compression) ซึ่งทำให้การออกแบบโครงสร้างมีประสิทธิภาพ มีน้ำหนักเบา การติดตั้งที่รวดเร็ว ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเมื่อเหล็กโดนความร้อนหรืออุณหภูมสูงขึ้นจะเสียรูปและเสียคุณสมบัติการรับกำลัง ยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างเหล็กที่สัมผัสอุณหภูมิสูงกว่า 500 องศาเซลเซียสจะเสียรูปและเสียการรับกำลังภายในเวลาไม่กี่นาที และจะพังทลายในที่สุดอย่างรวดเร็ว เมื่อความร้อนเป็นจุดอ่อน นั่นคือคำถามว่าไทไมเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำการเคลือบสีกันไฟบนโครงสร้างเหล็ก 

สีกันไฟนั้นมีคุณสมบัติที่เราต้องการคือ

  1. สามารถทนต่อการเกิดเพลิงไหม้ได้นานถึง 120 นาที

  2. เวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นทำให้โครงสร้างยังสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้

  3. เมื่อโครงสร้างยังอยู่จึงสามารภให้นักกู้ภัยมีเวลาเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือคนที่ติดในอาคาร

 

รับพ่นสีกันไฟ

สีกันไฟแบ่งได้เป็น 2 ชนิด

เราแบ่งชนิดของสีกันไฟตามลักษณะการทำงานของสีแต่ละชนิดซึ่งแตกต่างกันไฟ้ดังนี้ สีกันไฟชนิด Intumescent coating และ สีกันไฟชนิด Fire retardent coating โดยสามารถทนไฟได้ตามระยะเวลาต่างๆกัน 30 นาที 60 นาที 90 นาที และ 120 นาที เป็นไปตามข้อบัญญํติกฎหมายควบคุมอาคาร

  • Fire retardent paint เป็นสีกันไฟชนิดนึงที่นิยมใช้กันมากในหลายประเทศ ลักษณธการทำงานคือเมื่อเกิดความร้อนหรือเฟลมจากไฟไฟม้ สีชนิดนี้จะปล่อยแก๊สออกมาปกคลุมพื้นผิวที่ทาเคลือบไว้

  • Intumescent coating เมื่อเคลือบไว้ที่พื้นผิวและเกิดความร้อนหรือเฟลม สารที่เคลือบไว้จะเกิดฉนวนออกมาห่อหุ้มพื้นผิวที่เคลือบคล้ายฉนวนกันไฟ solid foam ซึ่งฉนวนนี้มีหน้าที่ปกป้องไม่ให้พื้นผิวด้านในมีอุณหภูมิสูงขึ้น

รับพ่นสีกันไฟ
รับพ่นสีกันไฟ

Intumescent Coating แบ่งได้ 2 แบบ

  1. ชนิดบาง (thin film) ใช้สำหรับงานอาคารโครงสร้างทั่วไป

  2. แบบหนา (thick film) ใ้ชสำหรับงานที่มีความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้สูง เช่น สถานที่เก็บน้ำมัน

Instumescent Coating แบ่งตามชนิดวัสดุได้ 3 แบบ

  1. สีกันไฟสูตรน้ำ 

  2. สีกันไฟสูตรน้ำมัน

  3. สีกันไฟสูตรอีพ็อกซี่

มาตรฐานผลการทดสอบ ASTM E-119 Fire Tests of  Building Construction and Materials

รับพ่นสีกันไฟ

Fire resistanece
30 - 60 - 90 - 120 - 180 min

รับพ่นสีกันไฟ
รับพ่นสีกันไฟ
รับพ่นสีกันไฟ

Line ID: orlanmax
Mobile: 089-545-6452

bottom of page