top of page

COLOR FLAKE FLOOR SYSTEM

พื้นชนิด Flake

color flake floor

Color flake floor คือ

พื้นชนิดนี้ เรียกว่าระบบพื้น color flake floor system มีขั้นตอนการทำพื้นคล้ายพื้นอีพ็อกซี่ หรือพื้นพียู (เป็นพื้นที่เเริ่มมาจากของเหลวเรซิ่น นำมาเทหรือทา เมื่อแห้งตัวแล้วจะมีลักษณะแข็งเป็นวัสดุเคลือบผิวหน้าคอนกรีต)  วัตถุประสงค์คือใช้ในการตกแต่งพื้นให้สวยงามและทนทานต่อการใช้งานระดับกลาง เช่น มีปริมาณคนเดิน มีการเข้าออกเป็นโรงจอดรถ ใช้เป็นพื้นโชว์รูม สามารถโชว์ผิวที่สวยงามได้ 

ข้อดี Color flake floor 

พื้น Color flake floor นั้น ข้อดีที่เราจะต้องพูดถึงอันดับแรกคือ ความทนทาน ต่อการใช้งาน ที่เมื่อเทียบกับพื้นชนิดอื่นแล้ว พื้น flake นั้นจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลายเท่า และยังมีค่าการบำรุงรักษาต่ำเมื่อเทียบกับพื้นชนิดอื่น เช่น กระเบื้องยาง หรือ กระเบื้องเซรามิค หรือแม้แต่หินขัด ที่ค่อนข้างจะแตกหักง่าย 

อันดับถัดมาคือ ความสวยงามหาเทียบกับพื้นอื่น แล้วพื้นชนิดนี้จะให้ความเงางามกว่าพื้นชนิดอื่นมาก อีกทั้งยังสามารถเคลือบผิวหน้าให้มีความเงา มัน เพิ่มเติมหลังจากใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง

อีกข้อคือ ไม่มีรอยต่อ ไม่สะสมเชื้อรา และทำความสะอาดง่ายกว่าพื้นชนิดอื่น

color flake floor
color flake floor

รูปแบบและระบบ Color flake floor 

การติดตั้งพื้น Color flake floor นั้น จะมีขั้นตอนการทำงานหลายชั้น แต่ละชั้นมีวสุดที่ใช้ไม่เหมือนกัน เราได้แยกรายละเอียดแต่ละชั้นไว้ ดังภาพด้านล่าง 

ชั้นที่ 1 เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตต้องอยู่ในสภาพดีเยี่ยมไม่มี รูพรุน รอยร้าว หรือ ความชื้นที่มากเกิน และการเตรียมพื้นผิวหมายถึงการขัดแต่ง การเจีย การปรับผิว ให้พื้นผิวที่ดี เหมาะกับการยึดเกาะเรซิ่น

ชั้นที่ 2 ชั้นร้องพื้น

เมื่อได้พื้นผิวคอนกรีตที่ดีแล้ว จึงทำการรองพื้นด้วยวัสดุชนิด อีพ็อกซี่เรซิ่น ใส 1 เที่ยว ตรวจสอบว่าผิวที่ได้ทำการรองพื้นนั้นเพียงพอ ถ้าไม่เพียงพอ ให้ทารองพื้น อีก 1 เที่ยว

ชั้นที่ 3 ชั้น Base Coat 

ฺชั้นนี้คือชั้น เนื้อ ที่จะรองรับผิวของ vinyl flake chips ซึ่งเป้นเหมือนชั้นกลางที่ต้องทาให้ได้ความหนาเพื่อให้ flake มายึดเกาะ 

ชั้นที่ 4 ชั้น Flake (size 1/4")

ชั้นนี้จะโปรย flake ลงบนชั้น base coat ที่ยังไม่แห้งสนิท เพื่อให้ flake มายึดเกาะ

ชั้นที่ 5 ชั้น Top Coat

ชั้นเคลือบผิวหน้าให้มีความแกร่างและเป็นพื้นผิวเดียวกัน โดยมากใช้ Polyurethane clear coating

1 หรือ 2 เที่ยว ถ้าแนะนำให้ใช้ 2 เที่ยว

color flake floor

การติดตั้ง Color flake floor 

color flake floor

partial broadcast

color flake floor

full broadcast

ปริมาณการโรย flake chips ยังให้ลักษณธพื้นผิวที่ต่างกัน ก่อนเริ่มงานควรทำการเลือกและระบุให้แน่ชัด แต่โดยมากจะแนะนำให้ติดตั้งแบบ full broadcast

color flake floor
color flake floor
color flake floor
color flake floor
color flake floor

Line ID: orlanx
Mobile: 089-545-6452

Quality

Professional

Value

bottom of page