top of page

Anti-Microbial Paint

สียับยั่งการเกิดเชื้อราและแบคทีเรีย

anti-bacterial-coating-500x500.jpg

5 benefit of Anti-Microbial Coating

5 ข้อดีของสีป้องกันการเกิดจุลชีพ หรือการยับยั้งการเกิดจุลชีพ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย

                ในอดีตสีใช้สำหรับตกแต่งเพื่อความสวยงาม เพื่อให้เกิดความสบายตา และเกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ ซึ่งมีตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน สีที่ใช้ในการปกป้องพื้นผิว หรือห่อหุ้มพื้นผิวเป็นสำคัญ เทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันพยายามหาคุณสมบัติที่แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น การเพิ่มเฉดสี สีที่สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ สีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญที่สุดคือ สีที่ช่วยยับยั้งจุลชีพ หรือเชื้อรา แบคทีเรียได้ (Anti-Microbial Paint)

                สารผสมเพิ่มที่มีส่วนในการยับยั้งการเติมโตของจุลชีพ ถูกแนะนำให้กับผู้ผลิต หรือโรงงานผลิตสี โรงงานผลิตน้ำยาเคลือบ โรงงานน้ำยาผลิตหมึกพิมพ์ ซึ่งสารผสมเพิ่มที่ยับยั้งการเกิดคราบจูลชีพ เช่น รา แบคทีเรีย นี้เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิวให้ต้านทานการเจริญเติบโตของจุลชีพ เปรียบได้เหมือนผิวของเงิน (Silver)

anti-microbial-coating-1030x686.jpg

5 ข้อดี ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้สียับยั้งจุลชีพ

  1. สีชนิดนี้จะเป็นด่านสุดท้ายของการปกป้องกับจุลชีพ

                ในการค้นทางวิทยาศาสตร์สีที่มีการคิดค้นสารต้านยับยั้ง การเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งทำให้สีที่ทานั้นไม่เกิดคราบ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสภาพพื้นผิวตราบใดที่สีติดอยู่กับพื้นผิว แบคทีเรีย และเชื้อราจะไม่เติบโต และไม่สามารถเกาะบนผิวบ้านได้ เหมาะกับการใช้งานในที่ที่มีความเสียงกับการเกิดโรค เช่น โรงพยาบาล สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ

  1. สียับยั้งการเติบโตของจุลชีพ มีความคงทนถาวร

สีที่ผสมสาร anti microbial (Silver) จะมีผลต่อการซีดจางเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นการยืดอายุของสีโดยรวม โดยสีจะมีอายุยืนยาวกว่าสีปกติ 50% โดยสารผสมดังกล่าวมีอายุเท่ากับสีดังกล่าว เสมือนว่าการเกิดคราบจูลชีพจไม่มีผลตตราบใดที่สียังมีการยึดเกาะกับพื้นผิวเดิม

  1. เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายใน long-term

                สียับยั้งจุลชีพมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่อนข้างถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสีที่ผสมตัวทำละลาย สีฝุ่น สีที่พิเศษทั่วไปทั่ว สีEpoxy สีที่ใช้สารผสมเพิ่ม

  1. การเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมของสียับยั้งจุลชีพ

                ในปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา การจ่ายไม่ทำให้ผู้ใช้งาน หรือผู้อยู่อาศัย ต้องการสีที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย และเชื้อรา อุตสาหกรรม และอัตราการเกิดที่สูงมากทั้งนี้ยังรวมกับการเกิดขึ้นกับ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานผลิตอาหาร สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เติบโตเนื่องจากการขยายตัวของเมือง สถานที่ดังกล่าวเป้นพื้นที่ต้องสัมผัสเชื้อโรค จึงเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการสียับยั้งของจุลชีพ หรือแบคทีรีบ และเชื้อรา

 

บริษัทชั้นนำได้ทำการผลิตสียับยั้งจุลชีพเกือบทั้งหมด

บริษัทที่ผลิตสีชั้นนำทั่วโลก ได้มีการผลิตสีประเภทนี้ทุกบริษัท จึงเป็นเหตุผลให้สีประเภทนี้จำเป็นที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม และสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดแบคทีเรีย และเชื้อรา การเลือกสีที่ใช้ทำได้ไม่ยากเนื่องจากมีบริษัทผลิตหลายราย

สรุป

ถ้าคุณกำลังมองหาสีที่ยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย บริษัทของเรามีบริการ พร้อมทั้งบุคลากรที่เชียวชาญ ทั้งยังมีให้เลือกสีตามที่ท่านต้องการ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งจะมีความจำเป็นมากขึ้น เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด19 แต่ก็เกิดการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคลากรเสี่ยง สนใจสีประเภทนี้สามารถติดต่อได้ที่ข้อมุลด้านล่าง

bottom of page